Group Loos

Klanten kiezen ons!

Info Lux waarden

Definitie;

De lux (symbool lx) is de SI-eenheid van verlichtingssterkte: 1 lux is de lichtsterkte voortgebracht door 1 candela op een oppervlak loodrecht op de lichtstralen op een afstand van 1 meter van de bron.

De lux stemt dus overeen met de verlichtingssterkte die men heeft wanneer iedere vierkante meter van het beschouwde oppervlak een lichtstroom van één lumen ontvangt.

Het aantal lux wordt bijgevolg gevonden als het quotiënt van de totaal ontvangen lichtstroom, uitgedrukt in lumen, en de grootte van het verlichte oppervlak uitgedrukt in vierkante meters; derhalve is 1 lux = 1 lumen/m².


Zonlicht: 100.000 - 130.000 lux
Daglicht, indirect zonlicht: 10.000 - 20.000 lux
Bewolkte dag: 1000 lux
Kantoor: 200 - 400 lux
Erg donkere dag: 100 lux
Schemering: 10 lux
Donkere schemering: 1 lux
Volle maan: 0,1 lux
Kwartier maan: 0,01 lux
Nieuwe maan zonder wolken: 0,001 lux
Bewolkte nacht zonder maan: 0,0001 lux

 

Het Belgische ARAB bepaalt de minimumverlichtingssterkte, in lux uitgedrukt, voor de verschillende plaatsen, werkzaamheden en toestellen.

 

Een greep hieruit:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 lux:


Rangeerstations van de spoorwegen op de plaatsen waar het personeel dient te komen, met uitzondering van de eigenlijke rangeeremplacementen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

100 lux:


Werkzaamheden die slechts een geringe waarneming van de details vergen: fabricage van half afgewerkte ijzeren of stalen producten, ruwe assemblage, malen van graan, uitpakken, sorteren en kaarden van wol, alsmede alle andere werkzaamheden van analoge aard.

Machinekamers, stookplaatsen, personen- en goederenliften, pakkamers, lokalen voor ontvangst of verzending van goederen, laad- of losplaatsen waar gewerkt wordt.

Oopslagplaatsen en magazijnen voor middelmatige en fijne materialen, alsmede alle andere plaatsen van analoge aard.

Kleedlokalen, toiletten, wasgelegenheden, eetvertrekken en andere plaatsen van analoge aard.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1000 lux:

Werkzaamheden die een uiterst nauwkeurige waarneming van de details vergen: zeer nauwkeurige assemblage, beproeven van zeer gevoelige instrumenten, juweliers- en horlogemakerswerk, classificeren en sorteren van tabak, zetwerk, en nalezing van drukproeven in drukkerijen, naaien en controle op de afwerking in de confectieateliers, monteren van uiterst fijne onderdelen, bereiden, doseren en vermengen van kleurstoffen, alsmede alle andere werkzaamheden van analoge aard.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bron : wikepedia

 

Vorige pagina